დღის განრიგი


UG ბაღი პატარებს შემოქმედებით, ფართო და დაბალანსებულ სასწავლო და საამღზრდელო პროგრამას სთავაზობს, რომელიც მოიცავს აკადემიურ საგნებს, სპორტს, მუსიკას, ბუნებას და სოციალურ, მორალურ, სულიერ და პიროვნულ განათლებას.

ჩვენთან სასწავლო პროცესი 08:30 საათიდან 19:00 საათამდე მიმდინარეობს.

სასკოლო მზაობის ჯგუფების საგაკვეთილო ბადე შედგება დღეში 3 გაკვეთილისაგან, ესენია: ქართული, მათემატიკა, ინგლისური. დანარჩენ დროს ბავშვებს უტარდებათ: უნარ-ჩვევების, ჭადრაკის, დრამის, სიმღერის, ცეკვის, აერობიკის, კულინარიის, კვილინგის, ორეგამის, სახალისო და შემეცნებითი გაკვეთილები.