ჩვენი მისია


აღვზარდოთ მომავალი თაობა მათი განვითარებისთვის საჭირო ყველა ასპექტის გათვალისწინებით;

ვიყოთ ამ მიმართულების ლიდერები.


საბავშვო ბაღის მიზნები


გავყვეთ ბავშვის ინდივიდუალური განვითარების ხაზს, ხელი შევუწყოთ პატარების პიროვნული თავისებურებების გამოვლენას და დავეხმაროთ მათ, გამოიმუშაონ სწავლისა და ზოგადად, შემეცნებითი პროცესისადმი პოზიტიური დამოკიდებულება;

ჩამოყალიბდნენ დამოუკიდებელ და თავდაჯერებულ პიროვნებებად.